RCBO Schneider: Các dòng sản phẩm cơ bản

RCBO Schneider: Các dòng sản phẩm cơ bản

RCBO Schneider là dòng sản phẩm bảo vệ quá tải, ngắn mạch và chống dòng rò. RCBO Schneider 1P+N, 6kA, 30mA có dòng điện dao động từ 6A đếm 40A.

RCBO Schneider

RCBO Schneider

RCBO 1P+N, 6kA, 30mA: A9D31606

 • Mã sản phẩm: A9D31606
 • Dòng điện: 6A
 • Dòng cắt: 6kA
 • Số cực: 1P+N
 • Dòng rò: 30mA
 • Đường cong đặc tính: C
 • Điện áp: 220~240VAC 50Hz
 • Tiêu chuẩn: IEC

RCBO 1P+N, 6kA, 30mA: A9D31610

 • Mã sản phẩm: A9D31610
 • Dòng điện: 10A
 • Dòng cắt: 6kA
 • Số cực: 1P+N
 • Dòng rò: 30mA
 • Đường cong đặc tính: C
 • Điện áp: 220~240VAC 50Hz
 • Tiêu chuẩn: IEC

RCBO 1P+N, 6kA, 30mA: A9D31616

 • Mã sản phẩm: A9D31616
 • Dòng điện: 16A
 • Dòng cắt: 6kA
 • Số cực: 1P+N
 • Dòng rò: 30mA
 • Đường cong đặc tính: C
 • Điện áp: 220~240VAC 50Hz
 • Tiêu chuẩn: IEC
A9D31606 - RCBO Schneider

A9D31606 – RCBO Schneider

RCBO 1P+N, 6kA, 30mA: A9D31620

 • Mã sản phẩm: A9D31620
 • Dòng điện: 20A
 • Dòng cắt: 6kA
 • Số cực: 1P+N
 • Dòng rò: 30mA
 • Đường cong đặc tính: C
 • Điện áp: 220~240VAC 50Hz
 • Tiêu chuẩn: IEC

RCBO 1P+N, 6kA, 30mA: A9D31625

 • Mã sản phẩm: A9D31625
 • Dòng điện: 25A
 • Dòng cắt: 6kA
 • Số cực: 1P+N
 • Dòng rò: 30mA
 • Đường cong đặc tính: C
 • Điện áp: 220~240VAC 50Hz
 • Tiêu chuẩn: IEC

RCBO 1P+N, 6kA, 30mA: A9D31632

 • Mã sản phẩm: A9D31632
 • Dòng điện: 32A
 • Dòng cắt: 6kA
 • Số cực: 1P+N
 • Dòng rò: 30mA
 • Đường cong đặc tính: C
 • Điện áp: 220~240VAC 50Hz
 • Tiêu chuẩn: IEC

RCBO 1P+N, 6kA, 30mA: A9D31640

 • Mã sản phẩm: A9D31640
 • Dòng điện: 40A
 • Dòng cắt: 6kA
 • Số cực: 1P+N
 • Dòng rò: 30mA
 • Đường cong đặc tính: C
 • Điện áp: 220~240VAC 50Hz
 • Tiêu chuẩn: IEC

CÔNG TY TNHH SIRIUS VIỆT NAM

TỔNG PHÂN PHỐI THIẾT BỊ ĐIỆN SCHNEIDER

Website: https://thietbidienschneider.com

Hotline: 0913.021.916

Email: thietbidienschneider.com@gmail.com

Share this post

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *