Tụ bù

Ưu điểm của bộ điều khiển tụ bù là khả năng đo sóng hài bậc 3 đến bậc 19. Đo giá trị kvar thực tế của từng bước tụ bù. Truyền thông Modbus RS485. Cảnh báo các bất thường xảy ra ở tụ bù.