MCCB - EasyPact EZC100E/F

MCCB – EasyPact EZC100E/F được thiết kế với khả năng bảo vệ bằng trip từ nhiệt TMD. Loại trip unit loại fix (không chỉnh định). Loại lắp theo kiểu cố định. Có thể dùng chung một vài phụ kiện với EZC100. Tùy chọn 3P, 4P với độ rộng W là 75 và 100W. Cao 130×130 và sâu 60×60.

MCCB – EasyPact EZC100E/F là aptomat dạng khối. Sản phẩm hiện được sử dụng nhiều cho việc đóng ngắt mạch điện,thực sự hữu dụng khi có trường hợp xảy ra sự cố ngắn mạch, quá tải hoặc quá áp. Sản phẩm là lựa chọn lý tưởng cho những tòa nhà vừa và nhỏ.