Cầu dao tự động MCCB - GoPact 125T/125E/125F

Cầu dao tự động MCCB – GoPact 125T/125E/125F là dòng sản phẩm có dòng điện từ 16A đến 800A.
Sản phẩm đáp ứng tiêu chuẩn IEC 60947-2. Trip được phân chia thành Trip chính định/không chỉnh định. Trip từ nhiệt TMD/điện tử. Cực trung tính N luôn được bảo vệ cho MCCB 4P. Luôn kèm tấm chắn pha.
Dòng sản phẩm phổ thông thường hay được sử dụng là dòng cầu dao tự động MCCB – GoPact 125T/125E/125F không chỉnh định. Giá thành của sản phẩm cũng khá phù hợp. Sản phẩm có loại 3P và 4P. Dòng cắt nhỏ nhất là 10kA và lớn nhất là 40kA.