MCCB EasyPact EZC100, 1P, Tuyp N

MCCB EasyPact EZC100, 1P, Tuyp N là sản phẩm phù hợp với tiêu chuẩn IEC 60947-2, JIS C 8201, NEMA AB1. Dòng cắt ngắn mạch tại 415V: 7.5, 10, 15, 30kA. Bảo vệ nguyên lý từ nhiệt. Dòng điện định mựa từ 15 đến 100A. MCCB EasyPact EZC100, 1P, Tuyp N hiện đang được chia thành 2 Icu cơ bản là 18kA và 25kA.